Foreningen Turneteater

Foreningen Turnéteater.dk administrerer i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen turnéstøtteordningerne Turnénetværket for Voksenteater samt Garantiordningen for Voksenteater. Scenit fungerer som Turneteater.dks underleverandør i f.t. tilskudsadministrationen af de to garantiordninger.

Turnéteater.dk fremmer nyskabende professionelle voksenteaterforestillingers muligheder for at gennemføre turnévirksomhed i Danmark gennem at:

– skabe rammerne for Turnénetværkets virke
– fremme Garantiordningsstøttede forestillingers mulighed for at turnére
– administrere underskudsdækningen for forestillinger i Turnénetværket samt i Garantiordningen

Foreningen Turnéteater.dk består af de arrangører, der indgår i Turnénetværket.

Som medlemmer af foreningen kan optages arrangører som kan modtage tilskud efter scenekunstlovens kapitel 7-7a, kapitel 8 eller kapitel 9, og som samtidigt kan modtage tilskud via pulje 2 eller 3 under Formidlingsordningen til nedbringelse af billetpriser som f.eks. egnsteatre, små storbyteatre, kulturhuse samt teaterforeninger. Som medlemmer kan tillige optages teatre, der modtager tilskud efter scenekunstlovens kapitel 3, i det omfang disse kan modtage tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Bestyrelsen:

Valggruppen for teaterforeninger:

Karen Margrethe Eriksen, Vesthimmerlands Teaterforening
Jørgen Hvidtfelt, Næstved Teater (formand)

Valggruppen for små storbyteatre:

Torben Dahl, Teater Katapult
Pelle Koppel, Teater V

Valggruppen for egnsteatre:

Peter Westphael, Randers Egnsteater (næstformand)
Sophie Villsen, BaggårdTeatret

Valggruppen for kulturhuse:

Lars Ilum, Kulturhus Kappelborg

Se vedtægter