Foreningen Turneteater

Foreningen Turnéteater.dk administrerer i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen turnéstøtteordningerne Turnénetværket for Voksenteater samt Garantiordningen for Voksenteater. Scenit fungerer som Turneteater.dks underleverandør i f.t. tilskudsadministrationen af de to garantiordninger.

Turnéteater.dk fremmer nyskabende professionelle voksenteaterforestillingers muligheder for at gennemføre turnévirksomhed i Danmark gennem at:

  • – skabe rammerne for Turnénetværkets virke
  • – fremme Garantiordningsstøttede forestillingers mulighed for at turnere
  • – administrere underskudsdækningen for forestillinger i Turnénetværket samt i Garantiordningen

Foreningen Turnéteater.dk består af de arrangører, der indgår i Turnénetværket.

Som medlemmer af foreningen kan optages arrangører som kan modtage tilskud efter scenekunstlovens kapitel 7-7a, kapitel 8 eller kapitel 9, og som samtidigt kan modtage tilskud via pulje 2 eller 3 under Formidlingsordningen til nedbringelse af billetpriser som f.eks. egnsteatre, små storbyteatre, kulturhuse samt teaterforeninger. Som medlemmer kan tillige optages teatre, der modtager tilskud efter scenekunstlovens kapitel 3, i det omfang disse kan modtage tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Bestyrelsen:

Valggruppen for teaterforeninger:

Karen Margrethe Eriksen, Vesthimmerlands Teaterforening
Jørgen Hvidtfelt, Næstved Teater (formand)

Valggruppen for små storbyteatre:

Torben Dahl, Teater Katapult
Pelle Koppel, Teater V

Valggruppen for egnsteatre:

Peter Westphael, Randers Egnsteater (næstformand)
Sophie Villsen, BaggårdTeatret

Valggruppen for kulturhuse:

Lars Ilum, Kulturhus Kappelborg

Se vedtægter 

Koordinator og administrator 

Scenit
Vestergade 27, st. tv
1456 København K

Mail: turnegarati@scenit.dk

Tlf: 35240108 / 35240106

Den selvejende institution Scenit har siden 1. juli 2024 påtaget sig rollen som koordinator og administrator for Turnéteater. Scenit har dermed ansvar for kommunikation til producenter og medlemsscener, facilitering af foreningens bestyrelsesmøder og medlemsarrangementer samt sagsbehandling af ansøgninger om underskudsgaranti. Scenit indgår et tæt samarbejde med bestyrelsen og Statens Kunstfond.

Foreningen Turnéteater modtager tilskud fra Staten Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der samtidig fastsætter de overordnede rammer for anvendelsen af tilskuddet samt beslutter tilskuddets fordeling.