Foreningen Turneteater

Foreningen Turnéteater.dk administrerer i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen turnéstøtteordningerne Turnénetværket for Voksenteater samt Garantiordningen for Voksenteater. Scenit fungerer som Turneteater.dks underleverandør i f.t. tilskudsadministrationen af de to garantiordninger.

Turnéteater.dk fremmer nyskabende professionelle voksenteaterforestillingers muligheder for at gennemføre turnévirksomhed i Danmark gennem at:

– skabe rammerne for Turnénetværkets virke
– fremme Garantiordningsstøttede forestillingers mulighed for at turnére
– administrere underskudsdækningen for forestillinger i Turnénetværket samt i Garantiordningen

Foreningen Turnéteater.dk består af de arrangører, der indgår i Turnénetværket.

Som medlemmer af foreningen kan optages arrangører som kan modtage tilskud efter scenekunstlovens kapitel 7-7a, kapitel 8 eller kapitel 9, og som samtidigt kan modtage tilskud via pulje 2 eller 3 under Formidlingsordningen til nedbringelse af billetpriser som f.eks. egnsteatre, små storbyteatre, kulturhuse samt teaterforeninger. Som medlemmer kan tillige optages teatre, der modtager tilskud efter scenekunstlovens kapitel 3, i det omfang disse kan modtage tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Bestyrelsen:

Valggruppen for teaterforeninger:

Karen Margrethe Eriksen, Vesthimmerlands Teaterforening
Jørgen Hvidtfelt, Næstved Teater (formand)

Valggruppen for små storbyteatre:

Torben Dahl, Teater Katapult
Pelle Koppel, Teater V

Valggruppen for egnsteatre:

Peter Westphael, Randers Egnsteater (næstformand)
Sophie Villsen, BaggårdTeatret

Valggruppen for kulturhuse:

Lars Ilum, Kulturhus Kappelborg

Se vedtægter 

Se referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger:

Se referat fra den stiftende generalforsamling d. 2/5 2019.

Referat af bestyrelsesmøde d. 2/5 2019
Referat af bestyrelsesmøde d. 12/6 2019
Referat af bestyrelsesmøde d. 20/8 2019
Referat af bestyrelsesmøde d. 7/11 2019
Referat af bestyrelsesmøde d. 26/2 2020
Referat af bestyrelsesmøde d. 24/6 2020
Referat af bestyrelsesmøde d. 12/9 2020
Referat af bestyrelsesmøde d. 9/11 2020
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/2 2021
Referat af bestyrelsesmøde d. 21/4 2021
Referat af Generalforsamling d. 31/5 2021
Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2021
Referat af Generalforsamling d. 8/11 2021
Referat af bestyrelsesmøde d. 8/11 2021
Referat af bestyrelsesmøde d. 26/1 2022
Referat af bestyrelsesmøde d. 15/3 2022
Referat af bestyrelsesmøde d. 10/6 2022
Referat af bestyrelsesmøde d. 21/9 2022
Referat af Generalforsamling d. 7/11 2022
Referat af bestyrelsesmøde d. 7/11 2022
Referat af bestyrelsesmøde d. 24/1 2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 13/4 2023
Referat af Generalforsamling d. 30/10 2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 30/10 2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 26/2 2024

Turnéteater.dk
C/O Baltoppen LIVE
Baltorpvej 20
2750 Ballerup
CVR: 40511547
P-nummer: 1024694557

Kontakt Turnéteater.dk:
Koordinator Ib Jensen, turneteater (ad) gmail.com / 20691261.

Foreningen modtager tilskud fra Staten Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der samtidig fastsætter de overordnede rammer for anvendelsen af tilskuddet samt beslutter tilskuddets fordeling.