Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgning fra producenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater. Arrangører, der opfører disse udvalgte titler, kan i slutningen af sæsonen, hvor opførelser finder sted, anmode om udbetaling af underskudsgaranti op til 16.000 kr. for én opførelse, dog max. 50% af forestillingens pris.

Formålet med ordningen er at sikre, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Tilskudsadministrationen af Garantiordningen for Voksenteater udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Scenit fungerer som Turnéteater.dks underleverandør.

Læs Minivejledning om Garantiordningen for Voksenteater af 3/12-2019

Arrangører:
Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti.

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, §18, stk. 1.

Arrangører, der ikke er medlemmer af foreningen Turnéteater.dk, bedes maile til turneteater@gmail.com for oprettelse af log-in koder til brug for booking af forestillingerne på www.turneteater.dk.

Man skal oplyse:
– Scenens/arrangørens officielle navn
– Scenens/arrangørens evt. webadresse
– Scenens/arrangørens CVR-nummer
– Scenens NEM-konto
– Navn og e-mail på kontaktperson (typisk den, der endeligt beslutter repertoiret)
– Navn og e-mail på den person, der rapporterer om opførelsernes økonomi og anmoder om udbetaling af garanti (typisk den, der tager sig af økonomi – denne person kan være den samme som kontaktpersonen)

Når man har modtaget log-in koderne, kan man booke den eller de ønskede forestillinger.

Forestillinger – Producenter:
Producenter skal ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst om optagelse i Garantiordningen.

Læs mere her:
www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=show&tx_lftilskudsbase_general%5Bcontroller%5D=Grants&tx_lftilskudsbase_general%5Bgrant%5D=89&cHash=e8d1757a8b300645b0f9a66172014972

I udvælgelsen prioriteres smalle forestillinger, forestillinger med høj kunstnerisk kvalitet og forestillinger målrettet et voksenpublikum.

Forestillingen skal være produceret af en producent, der hører under Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtteområde jf. Scenekunstlovens §18. dvs. al opsøgende teatervirksomhed bortset fra det Det Kongelige Teater, Folketeatret, Den Jyske Opera, Det Københavns Teatersamarbejde samt landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg.

Timing for planlægning af sæson 21/22:

1/10 – 20/10, 2020: Registrering af titler på www.turneteater.dk
Producenter med titler, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) har optaget i ordningen indtaster i perioden fra 1. – 20 oktober 2020 fokuserede beskrivelser og salgs-data – på www.turneteater.dk.

Se hvilke beskrivelser og salgs-data producenten skal indtaste i denne PDF-kopi af onlineformularen, som den så ud i sæson 19/20: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/turneteater-forslagsformular-2019-2020.pdf.

Se her et par anbefalinger m.h.t. at præsentere dit forslag effektivt: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2018/09/faq-producenter.pdf.

(OBS: DT teaterseminar foregår d. 20-22. november 2020 i Musikhuset Esbjerg.

Fra ca. 15/11, 2020: Bookingperiode:
Arrangører kan begynde at booke opførelser blandt de optagne titler på www.turneteater.dk.

Producenterne godkender arrangørens dato-anmodninger/bookinger eller afviser dato-anmodningen, hvis bookingen ikke passer ind i turlogistikken. Ved at tale sammen på mail eller i telefonen finder producenten og arrangøren sammen en passende dato, som så producenten godkender i systemet. Både producenten og arrangøren kan annullere en indgået aftale i bookingsystemet, hvis det viser sig at aftalen – af en eller anden årsag – ikke kan realiseres.

Producenterne skal binde arrangørens booking ved at indgå en skriftlig kontrakt.

Turnéteater.dk anbefaler at Danmarks Teaterforeningers standard kontraktskabelon benyttes: http://www.dk-teaterforeninger.dk/information-dts-standardkontrakt.html, der er et dokument mellem producenten og arrangøren.

Arrangører og producenter kan indgå aftaler om opførelser til en aftalt opførelsesdato, mens sæsonen “ruller”. Man skal blot huske at booke / opdatere aftalerne i bookingsystemet.

Udbetaling af underskudsgarantierne med henblik på sæson 20/21:
Arrangører af forestillinger optaget i Garantiordningen for Voksenteater anmoder, på www.turneteater.dk, om udbetaling af evt. opstået underskud én gang om året – i slutningen af hver sæson – næste gang medio maj/juni 2021.
Deadline annonceres senere.

Misser arrangøren denne deadline, mistes muligheden for at opnå den relaterede underskudsgaranti.

Arrangøren skal benytte det aktuelle afrapporteringsskema, som man vil kunne finde på www.turneteater.dk i løbet af foråret 2021. Her findes desuden vejledninger i hvorledes underskudsgarantien beregnes.

Garantiordningen – forestillinger optaget i sæson 2019/20:
Producent / Titel:
Alias Teaterproduktion / Forsamlingshuset
Anika Barkan / Vi åbner munden-og hører sammen
Asterions Hus / Rodin
Atoriet / BABE – De Damer goes boyband
BAGGÅRDSTEATRET / Jagten på det gode menneske
BaggårdTeatret / Bertolt Brechts Svendborgdigte
BaggårdTeatret / TOM
Behind The Scenes / T-ERROR!
Black Box Theatre / A space in the dark
Black Box Theatre / NO SEX – en verden af køn
Black Box Theatre / X-mythologies
Boaz Barkan / May I Speak About Dance?
* Bådteatret / Jernring
CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICES / Julia and five hundred years of freedom
Dadadans / EN SOM HED
Dadadans / PEEPS – peepshows om den menneskelige ensomhed
Daily Fiction / Naturen Kalder
* danskdansk / Ikke uden min mor – en kvindesaga i tre generationer
danskdansk / Queens
DEN SELVEJENDE FOND HUSETS TEATER / REJSEN TIL VAHID
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET / Det begynder at blive koldt om fødderne
Den Selvejende Institution Teatret Fair Play / I skovens dybe, stille ro
Det Dramatiske Udgangspunkt / HYGGEWEEKEND
Det Dramatiske Udgangspunkt / JANTEDRENGEN
Det Dramatiske Udgangspunkt / THE COCKA HOLA COMPANY
* Det Flydende Teater / DANNER
Det Olske Orkester / Hvem er det, der banker
* Det Olske Orkester / SALT
DON GNU / A SNOWBALL’S CHANCE IN HELL
* DON GNU / HUMAN IN BALANCE
DON GNU / JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD
DON GNU / FODGÆNGER
Down the Rabbit Hole Theatre / The Urban Hunt
Figura Ensemble / KABARET
* Foreningen Teater freezeProduction / Den Grønlandske mand
Granhøj Dans / Adam and Eve ….. some years later !
Gunilla Lind Danseteater / VANITY OF MODERN PANIC – V.O.M.P.
Kassandra Produktion / THE SOUL CATCHER
Kristján Ingimarsson Company / BLAM!
Kulturkontoret / SLAG – når hjernen bløder
LIMFJORDSTEATRET / Træt Lever & Tungt Hjerte
Livingstones Kabinet / Uproar
Mammutteatret / De danser alene
Mammutteatret / Sidst på dagen er vi alle mennesker
Mungo Park Kolding / Hva’ så Europa
Musicart / CELL
Nordic Performance Art / TRAKTOR
Nordisk Teaterlaboratorium & Odin Teatret / Tractor Circus
OBSKURET / SYLVIA
OFF OFF/PRODUKTION / Det bedste for Danmark – CoryDONG
OFF OFF/PRODUKTION / J O B – et enkelt menneske
Ord Blindt / Drømmens Faner
PARADOX / Fake News – den 4. statsmagts storhed og fald?
PARLA / Andersens duende
Pustelnik Entertainment / Dansk, danskere, danskest
Samuel Jakob Gustavsson / The Moon Illusion
Scene42 S/I / Viva la Frida!
Sew Flunk Fury Wit / STØV
Sew Flunk Fury Wit / Corpo Surreal
Shahbaz Sarwar  / Tårnsprængeren
Sort/Hvid / Hvid tegner sort model
Stina Strange Thue Tobiasen / Ocean Of Our Motion
SVALHOLM Danish Cultural Exchange & Performing Art / GRAVITY
Sydhavn Teater / MARIENBORG – NEJ TAK!
Taneli Törmä / Open Your Heart
Teater Katapult / Dette er vand
Teater Momentum / KRISE
Teater Momentum / 16:29
Teater Mungo Park / Camille Clouds brevkasse
* Teater Mungo Park / Erhard mod monopolet
Teater Mungo Park / Manning er fri
Teater Nordkraft / Dig og mig ved daggry
Teater Nordkraft / Verden uden os
* Teater V / John Lennon er død
Teaterforeningen Fix&Foxy / Landet uden drømme
Teaterforeningen Fix&Foxy / Mod alle odds
Teaterforeningen Glimt / Dans mig til livets ende
Teaterforeningen Glimt / Rammer
Teaterforeningen Glimt / Sisyphus Ascending
Teaterforeningen Katusha / Krigen har ikke et kvindeligt ansigt
Teaterforeningen OperaNord / Fortællingen om et Gæstebud
Teaterforeningen WunderVerk v.Anette Asp Christensen / GASHJERTET
Teaterforeningen X-act / POST NO BILLS
Teaterforeningen X-act / Rankefod
Teaterforeningen X-act / Stigma
Teatergrad / The BeatRoots
Teatergrad / Årets Arbejdsplads
TEATRET CANTABILE 2 / The Time Being
Teatret Møllen / Svejk i anden verdenskrig
* Teatret st. tv. / SELVTÆGT
Teatret Svalegangen / En lille smule ubehag
Teatret Svalegangen / Troen og Ingen
The Pagsberg BigBand / A Jungle Story
TILLSAMMANS / Rædsel – jeg tror nok verden går under om lidt
Tomomi Yamauchi / Made in Japan
UPPERCUT DANSETEATER / JUMP – fanget i luften med hovedet nedad
UPPERCUT DANSETEATER / PANIC DAY

* turnérer også i regi af Turnénetværket i sæson 19/20

Betingelserne for at opnå underskudsgaranti:
• Arrangøren skal aflægge billetsalgsrapport for samtlige bookede forestillinger under Garantiordningen – opført i sæsonen – til Turnéteater.dk
• Opførelserne i sæson 20/21 skal være kontraktet mellem arrangør og producent. Kontrakten skal benyttes som dokumentation for opførelsen ved anmodningstidspunktet i maj/juni 2021.
• Opførelserne skal være booket via www.turneteater.dk. Er de ikke booket i dette system, bortfalder muligheden for at opnå underskudsgaranti.
• Den maksimale underskudsdækning er 16.000 kr. og må maksimalt udgøre 50 % af forestillingens pris.
• Forestillingen skal være offentlig tilgængelig.
• Der skal sælges billetter til et normalt prisniveau. Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg, skal den opnåede indtægt ved abonnementssalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet.
• Forestillingen må ikke modtage tilskud fra andre turnéordninger.
• Arrangøren af forestillingen kan kun få én underskudsdækning pr. forestilling pr. sæson. Såfremt der afholdes flere opførelser af den samme forestilling, vælger arrangøren selv hvilken af opførelserne, der skal have underskudsgaranti.
• Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for Voksenteater af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Garantiordnings-arrangører kan samlet set maksimalt få 1.5 mill. kr. i underskudsdækning pr. sæson og kan – hvis rammen samlet set overskrides – få reduceret deres udbetalinger, med en procentvis nedskrivning af garantisummen pr. forestilling uden noget minimumsbeløb.

Udbetaling af underskudsgarantierne med henblik på sæson 20/21:
I løbet af efteråret 2020 vil deadline for anmodning om udbetaling af evt. opstået underskud blive annonceret. Deadline vil formodentligt blive medio maj / juni 2021.

Arrangører vil kunne anmode om underskudsgaranti til disse forestillinger, som Projektstøtteudvalget for Scenekunst har optaget i ordningen for sæson 20/21:

Garantiordningen – forestillinger optaget i sæson 2020/21:
Producent / Titel
AKUT360 / VORT MISMODS VINTER
Anika Barkan / Vi åbner munden-og hører sammen
BAGGÅRDSTEATRET / Jagten på det gode menneske
Behind The Scenes / KATALOG OVER KOMMENDE KATASTROFER
Black Box Theatre / PUNK
Boaz Barkan / May I Speak About Dance?
* Bådteatret / Blod, Svigt og Tårer
Convoi Exceptionnel / For Ever Four Seasons
CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICES / Julia and five hundred years of freedom
Dansk Danseteater / HAIL TO THE GOOD LISTENER (arbejdstitel Choir)
Dansk Danseteater / Last Dances
danskdansk / Queens
* DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET / Det begynder at blive koldt om fødderne
Den Selvejende Institution Teatret Fair Play / I skovens dybe, stille ro
Det Flydende Teater / ANNAS VERDEN
Det Olske Orkester / HVEM ER DET, DER BANKER?
DON GNU / FODGÆNGER
Gunilla Lind Danseteater / VANITY OF MODERN PANIC – V.O.M.P.
Kassandra Produktion / THE SOUL CATCHER
Mammutteatret / Sidst på dagen er vi alle mennesker
NEXT ZONE / Global Souls
Nordic Performance Art / TRAKTOR
Nordisk Teaterlaboratorium /Odin Teatret / Tractor Circus
OFF OFF/PRODUKTION / J O B – et enkelt menneske
Pernille Garde Stage Art / LEAS RUM
Sew Flunk Fury Wit / Corpo Surreal
Sort/Hvid / Hvid tegner sort model
* Stina Strange Thue Tobiasen / Ocean Of Our Motion
SVALHOLM Danish Cultural Exchange & Performing Art / GRAVITY
Taneli Törmä / Open Your Heart
Teater Momentum / KRISE
Teater Nordkraft / Dig og mig ved daggry
Teater V / Tvind – the Musical
Teaterforeningen Glimt / Sisyphus Ascending
Teaterforeningen HIGH NOON / Dansen med far
Teaterforeningen Katusha / Krigen har ikke et kvindeligt ansigt
Teaterforeningen Liminal.Dk / TTT (Time Travel Tours)
* Teaterforeningen sART / Hvis jeg bliver gammel
Teaterforeningen WunderVerk/Anette Asp Christensen / GASHJERTET
Teaterforeningen X-act / POST NO BILLS
Teaterforeningen X-act / Stigma
Teatergrad / Årets Arbejdsplads
Teatret Møllen / Det ensomme hjerte
Teatret st. tv. / Pigen med bomberne
Tillsammans (nu AHA Produktion) – Rædsel – jeg tror nok verden går under om lidt
Tomomi Yamauchi / Made in Japan
UPPERCUT DANSETEATER / JUMP – fanget i luften med hovedet nedad
UPPERCUT DANSETEATER / PANIC DAY

* turnérer også i regi af Turnénetværket i sæson 20/21

Disse forestillinger kan bookes her fra siden.

Af disse 48 titler har 5 meddelt at de ikke kommer til at realisere turné:
– Mammutteatret / Sidst på dagen er vi alle mennesker
– Sort/Hvid / Hvid tegner sort model
– Teaterforeningen HIGH NOON / Dansen med far
– Tillsammans (nu AHA Produktion) – Rædsel – jeg tror nok verden går under om lidt
– AKUT360 / VORT MISMODS VINTER

Stikprøvekontrol:
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til – i op til fem år – at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.