Om Turnéteater.dk

Turnéteater.dk fremmer nyskabende og eksperimenterende professionelle voksenteaterforestillingers muligheder for at gennemføre turnévirksomhed i Danmark.

Om Turnénetværket

Hver sæson udvælger 63 danske scener – alle medlemmer af Turnénetværket for Voksenteater – 20 forestillinger. Titlerne godkendes af Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond, der yder underskudsgaranti til scenernes realisering af opførelserne.

Om Garantiordningen

Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgninger fra scenekunstproducenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater. Arrangører, der opfører titlerne, kan efter sæsonen anmode om udbetaling af underskudsgaranti.