Center for Kultur & Fritid, Hvidovre Kommune (GO-scene)